fbpx
BrikL Workshop

BrikL Workshop

BrikL เว็บไซต์ด้านการออกแบบแฟชั่น โดย Mr.Maarten Boone CEO จาก BrikL จัด Workshop ให้นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ เพื่อเรียนรู้การใช้งานและการออกแบบแฟชั่นผ่านออนไลน์แพล็ตฟอร์ม BrikL ซึ่งนักศึกษาสามารถออกแบบแฟชั่นได้ตามจินตนาการโดยมีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย...
Raffles Open House 2018

Raffles Open House 2018

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯ จัดงาน Raffles Open House 2018: Success by Design ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์การเรียนการสอน โดยเชิญคนดังจากหลากหลายวงการ ได้แก่ โอม Cocktail มาบรรยายในหัวข้อ...
Raffles Graduation Ceremony 2018

Raffles Graduation Ceremony 2018

ประมวลภาพความประทับใจในวันแห่งความสำเร็จของเหล่าน้องๆบัณฑิต ที่เข้ารับพิธีรับปริญญาจากวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ประจำปี 2561...