fbpx

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานจริง สำหรับนักศึกษาปีสุดท้ายของสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ในการนำเสนองาน (Final critiques) จาก Northumbria University ปีนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และนักออกแบบรับเชิญ ในการเข้าร่วมแสดงความเห็นและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและก้าวสู่วงการออกแบบมืออาชีพ