fbpx
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ให้การสนับสนุนโครงการแฟชั่นโชว์ ครั้งที่ 18 ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มวิชาออกแบบและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยคุณชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา