fbpx

ภาพบรรยากาศน้องๆโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา มีน้องๆสนใจมาเยี่ยมชมบูธราฟเฟิลส์กันมากมายเลยค่ะ