Hello Education Fair 2018

Hello Education Fair 2018

Raffles International College Bangkok และ Raffles American School Bangkok ร่วมกันออกบูธ Hello Education Fair 2018 งานแนะแนวการศึกษา พร้อมด้วยแฟชั่นโชว์โปรเจ็คพิเศษที่เป็นผลงานการออกแบบจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ในสาขาแฟชั่นดีไซน์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์...
The Power of Entrepreneurship’18

The Power of Entrepreneurship’18

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ จัดงาน The Power of Entrepreneurship’18 สำหรับน้องๆ ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ...
Fashion Show Sponsorship @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

Fashion Show Sponsorship @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ให้การสนับสนุนโครงการแฟชั่นโชว์ ครั้งที่ 18 ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มวิชาออกแบบและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยคุณชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด...
Education Expo 2018 @Thewphaingarm School

Education Expo 2018 @Thewphaingarm School

ภาพบรรยากาศการออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนทิวไผ่งาม เมื่อวันที่ 24...
Education Expo 2018 @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

Education Expo 2018 @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ภาพบรรยากาศน้องๆโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา...