fbpx

Select language :

Select language :

มาทำความรู้จักอาจารย์และสาขาต่างๆ ที่วิทยาลัยราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯเปิดสอน พบกับ Raffles Open Day ผ่าน Webinar

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13:00 – 14:00 น.

อาจารย์วิทยากร

Panupong Pitaksang

Panupong Pitaksang

College Director

Valentine Vu

Valentine Vu

Academic Lead

Miriam Varghese

Miriam Varghese

Programme Director for Fashion Design

Carl Crook

Carl Crook

Programme Director for Business

ในงานนี้มีอะไรบ้าง?

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน

พบกับอาจารย์จาก Raffles

เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล

สมัครเรียนวันOpen Day ไม่ต้องเสียค่าสมัคร 5,000 บาท

เกี่ยวกับเรา

Raffles International College

วิทยาเขตกรุงเทพก่อตั้งในปี คศ.2003 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ราฟเฟิลส์ เอดูเคชั่น หนึ่งในผู้นำด้านสถานศึกษาในเขตเอเชียแปซิกฟิกตั้งแต่ปี1990 เนื่องจากสถาบันเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงส่งเสริมการมีความคิดแบบผู้ประกอบการ นวัตกรรมในด้านการออกแบบ และการประกอบธุรกิจแก่นักศึกษาทุกคน สถาบันบ่มเพาะความพร้อมให้นักศึกษา ทั้งด้านความเป็นผู้นำ การหาแรงบันดาลใจ สถาบันให้ความสำคัญทั้งในด้านวิชาการและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในทุกๆด้าน วิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดแรงงานและสังคมภายนอกในอนาคต  

เป้าหมายของ Raffles คือออกแบบให้ระบบการศึกษาให้มีความอิสระที่เป็นมากกว่าแค่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถทางเทคนิค ความได้เปรียบทางการค้า แต่การเริ่มต้นของความสุขตลอดชีวิตในการฝึกฝนจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนของมนุษย์ส่วนใหญ่ของเรา เป็นการศึกษาที่มีจิตวิญญาณที่ออกแบบมาเพื่อเตือนว่าการ ศึกษาเป็นสิ่งที่ยืนยาวตลอดชีวิตและจะเป็นวิธีการมากกว่าอาชีพการงาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัว เพื่อน ชุมชน และประเทศที่จะทำให้แต่ละฝ่ายสามารถเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้. 

ตารางเวลา

13:00 – 13:10  เปิด Raffles Virtual Open Day และพบกับอธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ อาจารย์ภาณุพงศ์ พิทักษ์สังข์

13:11 – 13:16  รู้จักวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาลัยและชมผลงานจากศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

13:17 – 13:26  สัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ และทำความรู้จักกับพี่แพทตี้ Student Service Manager

13:27 – 13:37 แนะนำสาขาวิชาออกแบบ โดยอาจารย์ Miriam Varghese อาจารย์หัวหน้าภาควิชาออกแบบแฟชั่น

13:38 – 13:48 แนะนำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ Carl Crook หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

13:49 – 13:57 ช่วงตอบคำถามเกี่ยวกับราฟเฟิลส์โดยอาจารย์ Valentine Vu Anh Ho Nguyen หัวหน้าวิชาการ

13:53 – 14:00 เล่นเกมแจกของรางวัล และตอบคำถาม

ทำไมต้อง Raffles

นักศึกษา 70% เป็นชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ นั้นจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ 70 % จะได้รับมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา และความหลากหลายของพื้นฐานวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติ นักศึกษาจะได้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อผลักดันให้ตัวเองเป็นพลเมืองของโลก 

3 : 1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์นั้น ต้องการให้อาจารย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดต่อกันและการสื่อสารไปในทางเดียว โดยในชั้นเรียนนั้นจะได้รับการจัดสรรปันส่วนให้เหมาะสม โดยเจนตาของทางวิทยาลัยนั้น ต้องการให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับความต้องการด้านการสอนของนักศึกษาอย่างคนต่อคน 

 

4 ภาคการศึกษาต่อปี

ักศึกษาทุกคนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลารอ สามารถเริ่มการศึกษาได้เลย โดยทางวิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์นั้นเปิดรับสมัคร 4 ครั้งตลอดทั้งปี และยังสามารถให้นักศึกษาทุกคนสามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับเข้าการเรียนในช่วงเดือนไหนที่สะดวกที่สุด

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Raffles Virtual Open day ตอนนี้!

สมัครเรียนวัน Open Day ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

FOLLOW US

(+66) 6 - 3226 - 9333
(+66) 2 - 020 - 0001

@raffles

info@rafflesinternationalcollege.ac.th