fbpx

เลือกภาษา :

เลือกภาษา :

มาทำความรู้จักอาจารย์และสาขาต่างๆ ที่วิทยาลัยราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯเปิดสอน พบกับ Raffles Open Day ผ่านโปรแกรม Zoom

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

เวลา 11:00 – 11:40 น.

ในงานนี้มีอะไรบ้าง?

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่เปิดสอน

พบกับอาจารย์จาก Raffles

เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล

สมัครเรียนวัน Open Day ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

เกี่ยวกับเรา

Raffles International College

วิทยาเขตกรุงเทพก่อตั้งในปี คศ.2003 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ราฟเฟิลส์ เอดูเคชั่น หนึ่งในผู้นำด้านสถานศึกษาในเขตเอเชียแปซิกฟิกตั้งแต่ปี1990 เนื่องจากสถาบันเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงส่งเสริมการมีความคิดแบบผู้ประกอบการ นวัตกรรมในด้านการออกแบบ และการประกอบธุรกิจแก่นักศึกษาทุกคน สถาบันบ่มเพาะความพร้อมให้นักศึกษา ทั้งด้านความเป็นผู้นำ การหาแรงบันดาลใจ สถาบันให้ความสำคัญทั้งในด้านวิชาการและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในทุกๆด้าน วิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดแรงงานและสังคมภายนอกในอนาคต  

เป้าหมายของ Raffles คือออกแบบให้ระบบการศึกษาให้มีความอิสระที่เป็นมากกว่าแค่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถทางเทคนิค ความได้เปรียบทางการค้า แต่การเริ่มต้นของความสุขตลอดชีวิตในการฝึกฝนจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนของมนุษย์ส่วนใหญ่ของเรา เป็นการศึกษาที่มีจิตวิญญาณที่ออกแบบมาเพื่อเตือนว่าการ ศึกษาเป็นสิ่งที่ยืนยาวตลอดชีวิตและจะเป็นวิธีการมากกว่าอาชีพการงาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัว เพื่อน ชุมชน และประเทศที่จะทำให้แต่ละฝ่ายสามารถเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้. 

ตารางเวลา

11:00 – 11:02 Raffles Virtual Open Day opening

11:02 – 11:12 Introduction to Fashion Design by Miriam Varghese Fashion Design Programme Director and Mike Vancoillie Fashion design Lecturer.

11:12 – 11:22 Introduction to Fashion Marketing and Managemenr by Valentine Vu Anh Ho Nguyen Academic Lead
11:22 – 11:27 Games

11:27 – 11:40 Introduction to Business, Visual Communication, Interior Design, Product Design, Digital Media Design, Game Design, Psychology and Artificial Intelligence by Carl Crook Business Programme Director.

ทำไมต้อง Raffles

นักศึกษา 70% เป็นชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ นั้นจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ 70 % จะได้รับมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา และความหลากหลายของพื้นฐานวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติ นักศึกษาจะได้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อผลักดันให้ตัวเองเป็นพลเมืองของโลก 

3 : 1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์นั้น ต้องการให้อาจารย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดต่อกันและการสื่อสารไปในทางเดียว โดยในชั้นเรียนนั้นจะได้รับการจัดสรรปันส่วนให้เหมาะสม โดยเจนตาของทางวิทยาลัยนั้น ต้องการให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับความต้องการด้านการสอนของนักศึกษาอย่างคนต่อคน 

 

4 ภาคการศึกษาต่อปี

ักศึกษาทุกคนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลารอ สามารถเริ่มการศึกษาได้เลย โดยทางวิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์นั้นเปิดรับสมัคร 4 ครั้งตลอดทั้งปี และยังสามารถให้นักศึกษาทุกคนสามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับเข้าการเรียนในช่วงเดือนไหนที่สะดวกที่สุด

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Raffles Virtual Open day ตอนนี้!

สมัครเรียนวัน Open Day ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท