fbpx

สาขาการออกแบบ

 

 

สาขาบริหารธุรกิจ

 

 

ปริญญาโท

สาขาบริหารธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนที่ Raffles

มีบรรยาการการเรียนแบบนานาชาติ

70% ของศึกษาทั้งหมดที่ Raffles เป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาของเราจะได้พบเจอกับเพื่อนรวมชั้นเรียนที่มาจากต่างประเทศ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาหลักที่ใช้ใน Raffles คือภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะทางด้านภาษาจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพในอนาคต

ชั้นเรียนขนาดเล็ก

ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน และได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ได้อย่างเต็มที่

4 ภาคการศึกษาต่อปี

ที่ Raffles มี 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปีไม่มีสะดุด ซึ่ง 4 ภาคการศึกษา มีมนเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

ห้องเรียนและอุปรณ์ที่เพียบพร้อม

Raffles มีห้องเรียนและอุปกรณ์พร้อมให้สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอแฟชั่น ห้องเวิร์คช็อป ห้องประชุม ห้องสมุด ค่าเฟ่ และอื่นๆ

เรียนจบได้ไว้

นักศึกษาสามารถจบปริญญาตรีได้ภายใน 3 ปีสำหรับสาขาออกแบบและจิตวิทยา และ 2.5 ปีในสาขาบริหารธุรกิจ สำหรับปริญญาโทนักศึกษาสามารถจบได้ภายใน 1 ปี

มีบรรยาการการเรียนแบบนานาชาติ

70% ของศึกษาทั้งหมดที่ Raffles เป็นนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาของเราจะได้พบเจอกับเพื่อนรวมชั้นเรียนที่มาจากต่างประเทศ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาหลักที่ใช้ใน Raffles คือภาษาอังกฤษ ซึ่งทักษะทางด้านภาษาจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพในอนาคต

ชั้นเรียนขนาดเล็ก

ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอน และได้รับการเอาใจใส่จากอาจารย์ได้อย่างเต็มที่

4 ภาคการศึกษาต่อปี

ที่ Raffles มี 4 ภาคการศึกษาต่อปี ทำให้สามารถเริ่มเรียนได้ตลอดทั้งปีไม่มีสะดุด ซึ่ง 4 ภาคการศึกษา มีมนเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม

ห้องเรียนและอุปรณ์ที่เพียบพร้อม

Raffles มีห้องเรียนและอุปกรณ์พร้อมให้สำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียน ไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอแฟชั่น ห้องเวิร์คช็อป ห้องประชุม ห้องสมุด ค่าเฟ่ และอื่นๆ

เรียนจบได้ไว้

นักศึกษาสามารถจบปริญญาตรีได้ภายใน 3 ปีสำหรับสาขาออกแบบและจิตวิทยา และ 2.5 ปีในสาขาบริหารธุรกิจ สำหรับปริญญาโทนักศึกษาสามารถจบได้ภายใน 1 ปี

พาชมบรรยากาศใน Raffles Bangkok

มาดูกันว่า Raffles น่าเรียนขนาดไหน วันนี้จะพาทุกคนชมบรรยากาศห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างที่ Raffles


พาชมบรรยากาศใน Raffles Bangkok

มาดูกันว่า Raffles น่าเรียนขนาดไหน วันนี้จะพาทุกคนชมบรรยากาศห้องเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างที่ Raffles

 

ปริญญาโท
สาขาการบริหารธุรกิจ
หลักสูตรนานาชาติ
เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ในวันเสาร์
ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
เรียน 1 วันต่อสัปดาห์ในวันเสาร์

ทุนการศึกษา

เกณฑ์การลงทะเบียน:

อายุ

• อายุ 16 ปีบริบูรณ์ในวันลงทะเบียน

ข้อกำหนดในการเข้าศึกษา

• จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือในระดับเกรด 10 พร้อมใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองวุฒิการศึกษา

• ผู้สมัครที่มีใบรับรองระดับชาติที่ได้รับการยอมรับดังนี้:

     – GCE Ordinary Level

     – General Certificate of Secondary Education (GCSE)

     – International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)

     – General Educational Development (GED)

     – Advanced Placement (AP)

     – BTEC First / BETEC Nationals

     – International Baccalaureate (IB)

     – Scholastic Assessment Test (SAT)

     – Diploma

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 สาขาการออกแบบ:

IELTS 4.5 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง (Advanced Diploma)

 สาขาการบริหารธุรกิจ:

IELTS 5.0 สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง (Advanced Diploma)

IELTS 5.5 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

IELTS 6.0 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท (Master’s Degree)

• ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า IELTS

• ศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน

• ผลคะแนนในหลักสูตรภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น IB, AP, IGCSE, GED และ BTEC เป็นต้น

• สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลการทดสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดังที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องทำการทดสอบ Raffles English Placement ก่อนลงทะเบียน โดยผู้ที่ได้คะแนนสอบ Raffles English Placement ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language Programme – ELP) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ระดับคือ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Foundation English) และภาษาอังกฤษขั้นสูง (Advanced English)

ติดตามข่าวสารจาก Raffles

Raffles’ News VoI.66 October 2022

Raffles’ News VoI.66 October 2022

Student Services – Wellbeing, Counselling and Mental HealthStudent Services – Wellbeing, Counselling and Mental Health  Living away from home, especially for international students who moved to Thailand to pursue their studies, may feel scary, lonely, or boring. ...

Raffles’ News VoI.65 September 2022

Raffles’ News VoI.65 September 2022

Meet May, Our New Student Services SpecialistMeet May, Our New Student Services Specialist At Raffles International College, we know that making the move from high school to college can be both exciting and challenging. Some of you are moving to a foreign country for...

Raffles’ News VoI.64 September 2022

Raffles’ News VoI.64 September 2022

Raffles Bangkok on School ToursRaffles International College recently visited Sarasas Witead Klongluang School, Saint Joseph Bangna School, and Bodindecha (Sing Singhaseni) School to instruct students about the programmes offered at Raffles Bangkok as well as to...

ช่องทางติดต่อRaffles

(+66) 6 – 3226 – 9333
(+66) 2 – 020 – 0001

@raffles