fbpx

Select language :

Select language :

มาทำความรู้จักอาจารย์และสาขาต่างๆ ที่วิทยาลัยราฟเฟิลส์ กรุงเทพฯเปิดสอน พบกับ Raffles Open Day ผ่าน Webinar

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2565

เวลา 13:00 – 14:00 น.

ในงานนี้มีอะไรบ้าง?

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอน

พบกับอาจารย์จาก Raffles

ชมวิทยาลัยผ่านVirtual Campus Tour

สมัครเรียนวันOpen Day ไม่ต้องเสียค่าสมัคร 5,000 บาท

เกี่ยวกับเรา

Raffles International College

วิทยาเขตกรุงเทพก่อตั้งในปี คศ.2003 เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ราฟเฟิลส์ เอดูเคชั่น หนึ่งในผู้นำด้านสถานศึกษาในเขตเอเชียแปซิกฟิกตั้งแต่ปี1990 เนื่องจากสถาบันเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงส่งเสริมการมีความคิดแบบผู้ประกอบการ นวัตกรรมในด้านการออกแบบ และการประกอบธุรกิจแก่นักศึกษาทุกคน สถาบันบ่มเพาะความพร้อมให้นักศึกษา ทั้งด้านความเป็นผู้นำ การหาแรงบันดาลใจ สถาบันให้ความสำคัญทั้งในด้านวิชาการและบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในทุกๆด้าน วิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะได้เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดแรงงานและสังคมภายนอกในอนาคต  

เป้าหมายของ Raffles คือออกแบบให้ระบบการศึกษาให้มีความอิสระที่เป็นมากกว่าแค่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความสามารถทางเทคนิค ความได้เปรียบทางการค้า แต่การเริ่มต้นของความสุขตลอดชีวิตในการฝึกฝนจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนของมนุษย์ส่วนใหญ่ของเรา เป็นการศึกษาที่มีจิตวิญญาณที่ออกแบบมาเพื่อเตือนว่าการ ศึกษาเป็นสิ่งที่ยืนยาวตลอดชีวิตและจะเป็นวิธีการมากกว่าอาชีพการงาน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัว เพื่อน ชุมชน และประเทศที่จะทำให้แต่ละฝ่ายสามารถเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้. 

ตารางเวลา

13:00 – 13:10  เปิด Raffles Virtual Open Day และพบกับอธิการบดีวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ อาจารย์ภาณุพงศ์ พิทักษ์สังข์

13:11 – 13:16  รู้จักวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในวิทยาลัยและชมผลงานจากศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์

13:17 – 13:26  สัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ และทำความรู้จักกับพี่แพทตี้ Student Service Manager

13:27 – 13:37 แนะนำสาขาวิชาออกแบบ โดยอาจารย์ Miriam Varghese อาจารย์หัวหน้าภาควิชาออกแบบแฟชั่น

13:38 – 13:48 แนะนำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยอาจารย์ Carl Crook หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ

13:49 – 13:57 ช่วงตอบคำถามเกี่ยวกับราฟเฟิลส์โดยอาจารย์ Valentine Vu Anh Ho Nguyen หัวหน้าวิชาการ

13:53 – 14:00 เล่นเกมแจกของรางวัล และตอบคำถาม

ทำไมต้อง Raffles

นักศึกษา 70% เป็นชาวต่างชาติ

ส่วนใหญ่นักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์ นั้นจะเป็นชาวต่างชาติประมาณ 70 % จะได้รับมุมมองหลากหลายที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา และความหลากหลายของพื้นฐานวัฒนธรรมจากชาวต่างชาติ นักศึกษาจะได้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกันและกัน เพื่อผลักดันให้ตัวเองเป็นพลเมืองของโลก 

3 : 1 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์นั้น ต้องการให้อาจารย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดต่อกันและการสื่อสารไปในทางเดียว โดยในชั้นเรียนนั้นจะได้รับการจัดสรรปันส่วนให้เหมาะสม โดยเจนตาของทางวิทยาลัยนั้น ต้องการให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับความต้องการด้านการสอนของนักศึกษาอย่างคนต่อคน 

 

4 ภาคการศึกษาต่อปี

ักศึกษาทุกคนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลารอ สามารถเริ่มการศึกษาได้เลย โดยทางวิทยาลัยนานาชาติ ราฟเฟิลส์นั้นเปิดรับสมัคร 4 ครั้งตลอดทั้งปี และยังสามารถให้นักศึกษาทุกคนสามารถตัดสินใจได้ว่า จะรับเข้าการเรียนในช่วงเดือนไหนที่สะดวกที่สุด

 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Raffles Virtual Open day ตอนนี้!

สมัครเรียนวัน Open Day ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

(+66) 6 - 3226 - 9333
(+66) 2 - 020 - 0001

@raffles

info@rafflesinternationalcollege.ac.th