RIS Thai College Fair 2018

RIS Thai College Fair 2018

ภาพบรรยากาศการออกบูธงาน RIS Thai College Fair 2018 ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศน์ศึกษา หรือ Ruamrudee International School โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายหลักสูตรนานาชาติจากหลากหลายโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองและอาจารย์แนะแนว รวมกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม...
Hello Education Fair 2018

Hello Education Fair 2018

Raffles International College Bangkok และ Raffles American School Bangkok ร่วมกันออกบูธ Hello Education Fair 2018 งานแนะแนวการศึกษา พร้อมด้วยแฟชั่นโชว์โปรเจ็คพิเศษที่เป็นผลงานการออกแบบจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ในสาขาแฟชั่นดีไซน์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์...
The Power of Entrepreneurship’18

The Power of Entrepreneurship’18

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ จัดงาน The Power of Entrepreneurship’18 สำหรับน้องๆ ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในสาขาบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ...
Fashion Show Sponsorship @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

Fashion Show Sponsorship @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ ให้การสนับสนุนโครงการแฟชั่นโชว์ ครั้งที่ 18 ของนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต กลุ่มวิชาออกแบบและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โดยคุณชนินันท์ เลิศวงษ์วรกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด...
Education Expo 2018 @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

Education Expo 2018 @Bodindecha (Sing Singhaseni) School

ภาพบรรยากาศน้องๆโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา...